REJESTRACJA
pon-pt 8.00-17.00

800 800 860

INFOLINIA

801 358 808

Żywienie dożylne (Żywienie pozajelitowe) – co to jest?

Żywienie pozajelitowe to dostarczenie wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych, normalnie wchłanianych z przewodu pokarmowego, bezpośrednio do układu krwionośnego. Do składników tych należą: białko, węglowodany, tłuszcze, elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy; podaje się je w postaci mieszanin odżywczych przez specjalne cewniki żylne, które wszczepia się do dużych żył prowadzących krew bezpośrednio do serca (centralne żywienie pozajelitowe) lub przez cewniki wprowadzane do cieńszych żył obwodowych znajdujących się np. na kończynach górnych (obwodowe żywienie pozajelitowe).
Żywienie pozajelitowe stosuje się u chorych (zarówno dzieci jak i dorosłych), u których żywienie przez przewód pokarmowy jest całkowicie niemożliwe lub możliwe, ale niewystarczające (żywienie pozajelitowe częściowe lub suplementarne). W niektórych przypadkach, np. zespole krótkiego jelita, powstającym po wycięciu większej części jelita cienkiego i grubego, żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe i wszystkie składniki odżywcze muszą być dostarczone drogą pozajelitową; mówimy wówczas o całkowitym żywieniu pozajelitowym.
Obecnie żywienie pozajelitowe (ŻPJ), obok dojelitowego (ŻDJ), jest stosowane w wielu szpitalach zarówno w Polsce jak i w całym świecie. Nie jest to jednak jedyna możliwość ŻPJ, niektórzy pacjenci, którzy aby nie umrzeć z głodu muszą być żywieni pozajelitowo, nie muszą w tym celu przebywać w oddziałach szpitalnych, lecz z powodzeniem mogą być leczeni w ten sam sposób w warunkach domowych. Metoda ta nazywa żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Jest ono możliwe po specjalnym przeszkoleniu osoby chorej i/ lub jej opiekunów w zakresie wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia żywienia pozajelitowego, między innymi: sporządzania mieszanin z substancji do żywienia pozajelitowego oraz posługiwania się cewnikiem żylnym. W szkoleniu tym kładzie się nacisk na jałowość wszystkich czynności służących przygotowaniu i przetoczeniu składników odżywczych.