×
Responsive Menu Clicked Image

Dla kogo jest przeznaczone?

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia żywieniem dojelitowym w warunkach domowych mogą zostać objęci chorzy z następującymi chorobami, jeżeli istnieją u nich wskazania do takiego leczenia (należy pamiętać, że poniższa lista NIE WYCZERPUJE WSZYSTKICH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH, a jedynie ma przedstawiać ogólnie grupy schorzeń):

a) choroby neurologiczne (zaburzenia połykania w przebiegu następujących schorzeń):

  • powikłanie udaru mózgu
  • stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
  • miastenia i zespoły miasteniczne
  • miopatie
  • polineuropatie
  • choroba Parkinsona
  • choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne
  • stwardnienie rozsiane (SM)

b) choroby onkologiczne

  • nowotwory jamy ustnej, gardła, przełyku
  • zaawansowana choroba nowotworowa żołądka

c)  choroby zapalne jelit
d)  mukowiscydoza
e)  inne