×
Responsive Menu Clicked Image

Kryteria kwalifikacji

Chory leczony żywieniem dojelitowym w warunkach domowych, to osoba niewymagająca dalszej hospitalizacji, której stan zdrowia umożliwia bezpieczne leczenie w warunkach domowych bez konieczności stałej kontroli medycznej. Jednak brak możliwości wystarczającego karmienia drogą naturalną powoduje, że chory wymaga całkowitego lub uzupełniającego podawania substancji odżywczych drogą sprawnie działających odcinków przewodu pokarmowego.

Aby zostać wstępnie zakwalifikowanym do żywienia dojelitowego w warunkach domowych należy posiadać:

  • Skierowanie do Poradni Żywieniowej wraz z kartą informacyjną leczenia szpitalnego.
  • Założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego:
    sonda/zgłębnik dożołądkowy/dojelitowy/ gastrostomia/PEG/jejunostomia/PEJ.
  • Dokument poświadczający ubezpieczenie zdrowotne.

Posiadając powyższe dokumenty należy skontaktować się z numerem bezpłatnej rejestracji telefonicznej Nutrimed 800 800 860 lub zarejestrować się online klikając na poniższy link (w przygotowaniu) lub skontaktować się z Poradnią Żywieniową w godzinach pracy Poradni.

Adresy poradni żywieniowych.