×
Responsive Menu Clicked Image

Informacje o skierowaniu

Prawidłowo wypisane skierowanie na druku do poradni specjalistycznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami:

  1. Pieczęcią jednostki kierującej wraz z nazwą, adresem i numerem REGON.
  2. Nazwą poradni, do której pacjent jest kierowany: Poradnia żywieniowa.
  3. Danymi pacjenta wraz z nr PESEL.
  4. Rozpoznaniem w języku polskim z kodem choroby (tzw. ICD10).
  5. Celem porady: Żywienie dojelitowe w warunkach domowych dietą przemysłową.
  6. Podpisem i pieczęcią lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu.

Skierowanie jest niezbędnym elementem objęcia kierowanego pacjenta nieodpłatnym świadczeniem żywienia dojelitowego w warunkach domowych.

UWAGA:
Założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego jest warunkiem włączenia pacjenta do żywienia dojelitowego w warunkach domowych.