×
Responsive Menu Clicked Image

Karta informacyjna z hospitalizacji

Pacjent, aby został zakwalifikowany do procedury domowego  żywienia dojelitowego musi mieć założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego.

Dostęp ten najczęściej jest wytwarzany w szpitalu. Dlatego też do dokumentacji medycznej pacjenta Nutrimed należy załączyć odpis/kserokopię karty informacyjnej z hospitalizacji oraz, jeżeli jest dostępna – kopię protokołu operacyjnego założenia sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego.

W przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia kwalifikacja do domowego żywienia dojelitowego powinna odbyć się w szpitalu. Umożliwia to ocenę tolerancji diety przed wypisem do domu.