×
Responsive Menu Clicked Image

Czym się zajmujemy

Działalność medyczna
Świadczymy kompleksową opiekę medyczną chorym, którzy nie mogą odżywiać się doustnie (np. pacjentom z zaburzeniami połykania z powodu schorzeń neurologicznych, nowotworowych i innych).

Działalność naukowa
Ważnym aspektem funkcjonowania Nutrimed jest działalność naukowa – organizujemy szkolenia i prowadzimy badania naukowe nie tylko w dziedzinach leczenia żywieniowego i metabolizmu, ale i innych obszarach medycyny.

Działalność szkoleniowa
Nutrimed poza działalnością czysto medyczną polegającą na żywieniu chorych w warunkach domowych prowadzi również działalność szkoleniową skierowaną dla lekarzy i pielęgniarek. Szkolenia dotyczą leczenia żywieniowego i metabolizmu oraz pokrewnych nauk medycznych. Sesje szkoleniowe najczęściej organizowane są pod postacią warsztatów lub szkoleń będących połączeniem wykładów i warsztatów praktycznych. Wykładowcami są zawsze ludzie o najwyższym doświadczeniu zawodowym w danej dziedzinie medycyny.