×
Responsive Menu Clicked Image

Nutrimed

NUTRIMED jest jednostką ochrony zdrowia oferującą pomoc osobom wymagającym odżywiania inną niż doustna, sztuczną drogą do przewodu pokarmowego.
Działamy od 2004 roku, obecnie obejmujemy opieką ponad 1200 pacjentów.

NUTRIMED działa w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obszar działania obejmuje w roku 2014 województwa:
małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, lubuskie, zachodniopomorskie, mazowieckie i lubelskie.

Osobom bez uprawnień do korzystania z usług objętych kontraktem z NFZ NUTRIMED może zaoferować opieką żywieniową w formie odpłatnej.

NUTRIMED Sp.  z o.o. (KRS: 0000252211, NIP: 8732546300, REGON: 850504886)