×
Responsive Menu Clicked Image

Badania w trakcie procedury

Plan leczenia dojelitowego w warunkach domowych powinien zawierać między innymi plan monitorowania laboratoryjnego i badań kontrolnych.

W trakcie wizyty kontrolnej pielęgniarka Nutrimed będzie pobierała pacjentowi materiał do rutynowych i uzupełniających, zaleconych przez lekarza prowadzącego, badań laboratoryjnych (krew, mocz).

O wykonaniu badań obrazowych decyduje lekarz prowadzący.

Prowadzenie badań jest niezbędne do oceny stanu pacjenta, ewentualnych zmian w planie leczenia lub zakończenia leczenia żywieniowego.