×
Responsive Menu Clicked Image

Hospitalizacja w trakcie procedury domowego żywienia dojelitowego

W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia powikłań leczenia żywieniowego w domu, uniemożliwiających kontynuację procedury w warunkach domowych, chory musi być hospitalizowany na oddziale szpitalnym wyspecjalizowanym w zakresie prowadzenia żywienia dojelitowego, zapewniającym odpowiednie leczenie powikłań.

Hospitalizację pacjenta może zalecić lekarz prowadzący.

W stanach nagłych należy wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego.

Chory lub opiekun w razie potrzeby zawsze może porozumieć się z lekarzem lub pielęgniarką Nutrimed.

O fakcie hospitalizacji należy zawsze poinformować lekarza lub pielęgniarkę Nurtimed.