×
Responsive Menu Clicked Image

Obowiązki Lekarza

Do podstawowych obowiązków lekarza prowadzącego pacjenta żywionego dojelitowo w warunkach domowych należy:

  1. Kwalifikacja pacjenta do objęcia żywieniem dojelitowym w warunkach domowych przez Poradnię Żywieniową NUTRIMED.
  2. Opracowanie indywidualnego planu leczenia żywieniowego obejmującego cel, program leczenia żywieniowego, dawkowanie i zasady podawania innych leków, zasady opieki nad cewnikiem lub zgłębnikiem, terminy badań kontrolnych oraz zasady odżywiania drogą naturalną, jeżeli jest ono możliwe.
  3. Monitorowanie pacjenta podczas okresowych wizyt kontrolnych obejmujące: ocenę jakości leczenia, zmiany w planie leczenia żywieniowego, ordynowanie leków,  kierowanie w razie potrzeby na inne badania specjalistyczne, hospitalizację.
  4. Zakończenie leczenia żywieniowego.

Krótkoterminowym celem leczenia żywieniowego jest  poprawa stanu odżywienia, utrzymanie stanu odżywienia, leczenie choroby podstawowej, zmniejszenie dolegliwości związanych ze stanem chorobowym, poprawa stanu odżywienia i zwiększenie podaży drogą przewodu pokarmowego lub doustnie.

Odległe cele leczenia żywieniowego obejmują utrzymanie lub poprawę stanu odżywienia, stanu klinicznego i poziomu rehabilitacji, umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w społeczności.