×
Responsive Menu Clicked Image

Obowiązki Pielęgniarki

Do podstawowych obowiązków pielęgniarki sprawującej opiekę nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych należy:

  1. Udzielanie telefonicznych konsultacji pielęgniarskich pacjentom Nutrimed. Opieka pielęgniarska nad pacjentami Nutrimed, polegająca na odbywaniu wizyt domowych nie rzadziej niż jedna wizyta raz na 3 miesiące u danego pacjenta, obejmująca pobranie krwi na badania zlecone przez lekarza oraz ocenę pielęgniarską stanu pacjenta lub wizyt doraźnych w razie zajścia szczególnej potrzeby
  2. Szkolenie pacjentów oraz ich opiekunów w zakresie realizacji żywienia dojelitowego w warunkach domowych