×
Responsive Menu Clicked Image

Poradnia Żywieniowa

Poradnie Żywieniowe świadczą kompleksową opiekę nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych obejmującą:

 1. przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia żywieniowego w warunkach domowych;
 2. zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami;
 3. program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb w:
  1. poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych lub
  2. domu pacjenta
 4. dostarczanie preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp do żywienia dojelitowego, jeśli istnieją wskazania) i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta;
 5. zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia żywieniowego oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego związanych z leczeniem żywieniowym;
 6. udrożnienie lub poprawę mocowania zgłębnika lub naprawę zgłębnika lub przetoki – według potrzeb;
 7. transport pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań do transportu medycznego jeżeli wykonanie badań lub hospitalizacja związane są z prowadzonym leczeniem żywieniowym.

Pełną listę poradni żywieniowych NURTIMED znajdziesz tutaj