×
Responsive Menu Clicked Image

Zasady płatności

Jeżeli pacjent spełnia wymagania konieczne do  kwalifikacji do domowego żywienia dojelitowego (można je znaleźć tutaj)  oraz jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym – świadczenie żywienia dojelitowego w warunkach domowych jest nieodpłatne.

Okres oczekiwania na wykonanie procedury, jest różny w poszczególnych województwach. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Jeżeli pacjent spełnia wymagania konieczne do kwalifikacji do domowego żywienia dojelitowego, ale nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym – może skorzystać z procedury odpłatnie.

Zasady komercyjnego (odpłatnego) żywienia dojelitowego w warunkach domowych znajdują się tutaj. (w przygotowaniu)