×
Responsive Menu Clicked Image

Zgoda na leczenie

Chory lub opiekun chorego chcąc skorzystać z procedury żywienia dojelitowego w domu jest zobowiązany wyrazić pisemną zgodę na żywienie dojelitowe w warunkach domowych.
Zgodę na żywienie dojelitowe i inne czynności medyczne jak pobranie badań, wymianę zgłębnika etc. dokonuje się pisemnie podczas pierwszej wizyty lekarskiej na odpowiednim formularzu.