×
Responsive Menu Clicked Image

Sztuczny dostęp

Aby pacjent mógł skorzystać z procedury żywienia dojelitowego w warunkach domowych musi posiadać sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego: sondę nosowo-żołądkową lub nosowo-jelitową, gastrostomię lub jejunostomię.

Dostęp ten jest wytwarzany w szpitalu przed rozpoczęciem dojelitowego żywienia domowego.